PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

Tyto moduly vám umožní efektivně poskytovat profesionální služby a projektový management. Funkcionalita, která je využívána mnoha vůdčími celosvětovými společnostmi, byla navržena se záměrem kombinovat pohodlné a snadné použití s mocným flexibilním nástrojem pro reporting a kalkulaci cen.

Je možné dosáhnout rychlé návratnosti investice prostřednictvím optimální alokace lidských zdrojů či eliminace nefakturovaných aktivit a nákladů, ale zároveň i včasnou a přesnou fakturací akumulovaných nebo smluvních nákladů, přesnou finanční kontrolou přes stále aktuální reporty.