PRODEJNÍ A NÁKUPNÍ PROCESY

Každá podniková oblast vyžaduje flexibilní software pro zpracování prodejního procesu. Často je vyžadována okamžitá fakturace pro různorodé transakce. Ať už darujete použité zařízení na charitu nebo fakturujete partnerům společně financovanou marketingovou kampaň, musíte mít možnost nejenom fakturovat váš standardní business, ale také mnoho ostatních transakcí nespadajících do vaší hlavní oblasti podnikání. SunSystems je řešení, které plně automatizuje váš prodejní a fakturační proces.

SunSystems automaticky řídí oběh faktur vydaných. Můžete kdykoliv vidět, v jakém stavu se nacházejí, ujistit se, že jsou zaúčtovány se správnými účetními kódy a zajistit plný audit pro každou vytvořenou fakturu.

SunSystems se také postará o všechny nákupní procesy, nákupní požadavky, nákupní objednávky, příjemky i zpracování faktur.

Sledování faktur došlých a jejich úhrada je jednou ze základních zodpovědností každého finančního útvaru. Mělo by to být snadné, ale v mnoha případech tomu tak není. Různorodé faktury a výjimky často nezapadají do modelu velmi dobře navržených procedur vinou manuálních a ad-hoc náhradních řešení. V SunSystems můžete koordinovat a sledovat krok po kroku všechny faktury, které obdržíte. Jakmile faktura přijde do finančního útvaru, můžete snadno její příchod zaznamenat a monitorovat její status. Budete schopni rychle zjistit, kde se faktura nachází, v jakém stádiu procesu je a spolehlivě informovat dodavatele i ostatní obchodní partnery.