MANAŽERSKÝ REPORTING

SunSystems nabízí integrovaný reportingový nástroj, který vám umožní porozumět aktuálnímu stavu vaší společnosti, a to i v případě, že pracujete samostatně či v holdingové skupině. Reportingový nástroj monitoruje a zároveň vám pomáhá plánovat vaši obchodní a finanční strategii. Dokáže zpracovávat velké objemy dat z různých zdrojů.

Sjednocené hlavní knihy SunSystems vám pomohou přijímat lepší rozhodnutí rychleji. Můžete pohotově reagovat na potenciální problémy díky možnostem proaktivního varování na neočekávané situace. Získáte dokonalý přehled díky kontextové analýze s možností náhledu do zdrojových dat.

Více informací o manažerském reportingu a business intelligence najdete na našich Infor BI stránkách.