PLATFORMA PRO SPOLUPRÁCI, INTEGRACI A WORKFLOW, DOKUMENT MANAGEMENT

Integrační platforma kombinovaná s uživatelským portálem vám poskytuje všechny informace, které potřebujete, včetně zdrojových dokumentů. Umožňuje vám přijímat správná rozhodnutí, bez nutnosti prohledávat množství různorodých systémů.

Ming.le poskytuje jednotnou platformu sociální sítě, kde můžete spolu s kolegy bezpečně sdílet informace, konverzace a elektronické soubory v rámci své organizace. Snadno budete schopni proniknout do znalostí a způsobilostí ostatních napříč jinými odděleními, místy i časovými zónami. Podaří se vám přijímat rozhodnutí rychleji a s větší mírou jistoty.

S Ming.le můžete sdílet a komunikovat informace ze SunSystems s jinými ve své komunitě v reálném čase, a dokonce i s těmi, kteří standardně nemají do systému přístup. Můžete také organizovat funkční týmy a umožnit členům týmů sdílet aktuální obrazovky nebo reporty obsahující aktuální SunSystems data.

Infor ION je univerzální technologie navržená jako integrační a workflow platforma transakčních systémů, která umožňuje interakci s daty (například v rámci schvalovacích procesů), a zároveň řídí napojení a mapování dat mezi různými systémy za použití relativně snadno pochopitelných nástrojů. ION je také schopen řídit schvalovací proces a monitorovat události vyskytující se ve zdrojových systémech a za pomocí Ming.le je přehledně a jednoduše prezentovat koncovým uživatelům.

Infor Document Management (IDM) zjednodušuje a automatizuje správu dokumentů v SunSystems. IDM umožňuje archivování reportů a dokumentů generovaných přímo uživateli SunSystems nebo na základě naplánovaných úloh. Tyto reporty jsou ukládány do PDF formátu spolu s klíčovými metadaty. Následně se tyto informace předávají do IDM, což umožní kontextovou asociaci „record-to-document“ prostřednictvím Infor Ming.le mezi SunSystems a IDM a zároveň dojde k bezpečnému uložení PDF dokumentů v IDM. Můžete také tisknout dokumenty v rámci SunSystems (např. faktury) a automaticky je ukládat do IDM.